Brankári
Kamila
CHOMOVÁ
Anna Mária
BUTALOVÁ
Viktória
SUŠKOVÁ
Katarína
Gnipová
Záložníci
Simona
CHOMOVÁ
Tamara
GERBOCOVÁ
Viktória
BINDZÁROVÁ
Viktória
GALANDOVÁ
Barbora
PAVLÍKOVÁ
Dominika
ĽONCOVÁ
Zuzana
ŠTOFIKOVÁ
Adriana
Staroňová
Adriana
Hrežíková
Natália
Vasková
Obrancovia
Nikola
KALABUSOVÁ
Viktória
BURIKOVÁ
Nikola
MAKAROVÁ
Viktória
PIPTOVÁ
Natália
BURIKOVÁ
Nina
HARAJDIČOVÁ
Útočníci
Barbara
MORAVCOVÁ
Juliána
VOLOVSKÁ
Sofia
KOHUTOVÁ
Laura
SVOBODOVÁ
Ema
GERBOCOVÁ
Viktória
SENTIVANOVÁ
Michaela
MELNIČÁKOVÁ
Kristína
Jaňovková